บริษัท เดอ แฟคโต้ เอเซีย จำกัด 86 views

บริษัท เดอ แฟคโต้ เอเซีย จำกัด has posted 4 jobs

Brand Specialist (นักบริหารงานผลิตภัณฑ์)

บริษัท เดอ แฟคโต้ เอเซีย จำกัด

  บริษัท เดอ  แฟคโต้ เอเซีย จำกัด (de facto Asia company limited) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 ในกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจ ผลิตและส่งออก ประเภทสินค้าเครื่องประดับ ซึ่งประดับด้วยเพชร, พลอยแท้, พลอยสังเคราะห์, อื่น ๆ โดยทำจากโลหะเงิน 925 เป็นส่วนมาก รวมถึง ทอง, แพลทตินัม, และโลหะผสม บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการค้า เลขที่  0105540047892, กรมทะเบียนการค้า, กระทรวงพาณิชย์ และ เข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กร,หน่วยงานต่าง ๆ อาทิเช่น  สมาชิกหอการค้าไทย – เยอรมัน (German-Thai Chamber of Commerce), สมาชิกของสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ (Thai Gem and Jewelry Traders Association), สมาชิกลำดับที่ 2001สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (The Federation of Thai Industries), สมาชิก Thailand Trust Mark (TTM) เป็นต้น   บริษัทฯ มุ่งเน้นความสำคัญทางด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์, ด้านเทคนิคการผลิตทุกขั้นตอน และด้านคุณภาพงานฝีมือ จนได้รับความน่าเชื่อถือ  ความไว้วางใจ จากลูกค้าในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในแถบทวีปยุโรป  ทวีปออสเตรเลีย เป็นต้น บริษัทฯ ยึดหลักคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานสากล  ตัวอย่างเช่น European Regulation (EC), US. Consumer Product Safety Commission (CPSC) เป็นต้น โดยมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกชิ้น ทุกขั้นตอนการผลิต รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพการบรรจุ แพ็คสินค้า ก่อนส่งให้กับลูกค้า
Information
  • ติดต่อคุณ แสงจันทร์
  • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
  • ที่อยู่ 21/39-40 ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขาง
  • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ 10320
  • โทรศัพท์ 026414351-2
  • Email job2017@defactoasia.com , sangjan@defactoasia.com
Connect with us