บริษัท สาระศิลป์ไทยทัศน์ จำกัด 7 views

Follow

บริษัท สาระศิลป์ไทยทัศน์ จำกัด has posted 1 job

เจ้าหน้าที่การตลาด / การตลาดออนไลน์

Save
View more 2 สัปดาห์ ago

0 Review

Rate This Company ( No reviews yet )

Work/Life Balance
Comp & Benefits
Senior Management
Culture & Value

บริษัท สาระศิลป์ไทยทัศน์ จำกัด

(0)

Information Company

Something About Company

บริษัท สาระศิลป์ไทยทัศน์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 ภายใต้การดำเนินการและบริหารงานโดย “คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์” รวมถึงบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะในสายงานด้านต่างๆ ซึ่งทางบริษัทได้วางเป้าหมายในการผลิตงานคุณภาพทางสายงานสื่อสารมวลชน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม และเพื่อรองรับกับการขยายตัวขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้ผลิตรายการโทรทัศน์หลากหลายรูปแบบ อาทิ รายการวิเคราะห์ข่าว สุขภาพ อาหาร พลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ด้วยข้อมูลและประสบการณ์กว่า 20 ปี ในการผลิตรายการโทรทัศน์ ทำให้ ” บริษัท สาระศิลป์ไทยทัศน์ จำกัด ” มีศักยภาพที่จะให้บริการ งานการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน องค์กร หรือสินค้าการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการตลาด รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us