บริษัท ท๊อปเทรดเดอร์ จำกัด 90 views

บริษัท ท๊อปเทรดเดอร์ จำกัด has posted 1 job

บริษัท ท๊อปเทรดเดอร์ จำกัด

บริษัท ท๊อปเทรดเดอร์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 บริษัทฯ เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ให้บริการระบบซื้อขายทางการเงินแก่บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขาย และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลอดจนเป็นตัวแทนขายและดูแลงานการตลาดข้อมูลของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เผยแพร่อย่างมีประสิทธิภาพไปยังผู้ลงทุน
Information
  • ติดต่อคุณ ศศิธร โมฑะกุล
  • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
  • ที่อยู่ 1 อาคารเอ้มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 21 ห้อง 2110-2111 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
  • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ 10120
  • โทรศัพท์ 02-021-0777 ต่อ 202
  • Email admin@toptrader.co.th
Connect with us