บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด 50 views

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด has posted 2 jobs

พนักงานจดทะเบียนโดเมนและลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ให้บริการรับจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .th ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในระบบอินเทอร์เน็ต มาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2542 ภายใต้การบริหารนโยบายการจดทะเบียนของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย โดยเรามุ่งหวังให้ชื่อโดเมนภายใต้ .th มีความน่าเชื่อถือ สร้างความมั่นใจให้ทั้งผู้ถือครองชื่อโดเมนและผู้เข้าใช้บริการ
Information
  • ติดต่อคุณ สาวิตรี เชี่ยวชูพันธ์ (สา)
  • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
  • ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 9 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ชั้นที่ 2 ห้อง พี-206 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  • จังหวัด ปทุมธานี
  • รหัสไปรษณีย์ 12120
  • โทรศัพท์ 02-1054007 ต่อ 222
  • Email hr@thnic.co.th
Connect with us