บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 248 views

บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด has posted 8 jobs

เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหาว่าจ้าง)

ผู้จัดการโรงงาน

ผู้จัดการซ่อมบำรุง

บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์ (ไส้กรอก) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า พัฒนาและผลิตสินค้า ยกระดับความมีมาตรฐาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ มุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge) และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังมุ่งหวังให้สินค้าเป็นที่นิยม (Favorite) ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สโลแกน “อร่อยถูกปาก คุณภาพถูกใจ” และพร้อมพัฒนาทักษะการผลิตให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) และมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจในสินค้าขององค์กรมากที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจ (Mission) ขององค์กร
Information
  • ติดต่อคุณ คุณทรงเกียรติ เนตรกุล
  • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
  • ที่อยู่ 17/9 หมู่ที่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา
  • จังหวัด ปทุมธานี
  • รหัสไปรษณีย์ 12150
  • โทรศัพท์ 02-150-7885, 092-246-7884
  • Email human.kfp@gmail.com, hr@kfpfood.com
Connect with us