บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) สาขาเบตง 39 views

Follow

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) สาขาเบตง has posted 1 job

ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำออฟฟิศและบูท

Save
View more 3 เดือน ago

0 Review

Rate This Company ( No reviews yet )

Work/Life Balance
Comp & Benefits
Senior Management
Culture & Value

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) สาขาเบตง

(0)

Information Company

  • Total Jobs 1 Jobs
  • Category การเงิน
  • ติดต่อคุณ ณณัฐธิดา เบอร์โทรศัพท์ 095-565-0535 อีเมล nuttida.p@hotmail.com
  • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
  • ที่อยู่ ที่อยู่ 66,68 ถนนสุขยางค์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 (ตรงข้ามดับเพลิง ทางเข้าเมืองเบตง)
  • จังหวัด ยะลา
  • รหัสไปรษณีย์ 95110
  • โทรศัพท์ 0955650535
  • Email nuttida.p@hotmail.com

Something About Company

ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำออฟฟิศและบูท

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) สาขาเบตง

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด เปิดดำเนินกิจการ ด้านธุรกิจประกันชีวิต เพื่อให้บริการแก่ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์ มั่นคง ตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่ เริ่มกิจการ ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะให้บริษัทฯ ช่วยแบ่งเบาภาระของ รัฐบาลในเรื่องของสวัสดิการสังคมและเป็นแหล่งระดมเงินทุนให้กับ ภาครัฐ นอกจากนี้ ยังเป็นการออมในระยะยาว และสร้างหลักประกัน ให้ประชาชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และภาคอุตสาหกรรม ของประเทศอีกด้วย

คุณสมบัติ

· ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

· สามารถใช้งาน internet ได้อย่างคล่องแคล่ว และใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

· มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

· มีความสนใจในงานบริการ

มีความคิดสร้างสรรค์

สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี

* มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอข้อมูล หรือการพูด

รายละเอียดงานเบื้องต้น

1. ให้ข้อมูล และปรึกษาทางด้านการลงทุน และการฝากเงินผ่านระบบบัญชีธนาคาร รวมทั้งดูแล และให้บริการลูกค้าประจำออฟฟิศและบูท รวมถึงตลาดธรรมชาติ

2. ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการของทางบริษัท และให้คำปรึษาเกี่ยวกับรายละเอียด Products ต่างๆสำหรับลูกค้า พร้อมทั้งจัดทำเอกสารรายละเอียด Products และเอกสารในการสมัครเข้าร่วมโครงการกับทางบริษัท

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานให้กับบุคลากรของบริษัท

4. ติดต่อประสานงานด้านเอกสารระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่

5. ประสานงานทั่วไป

6. ทำงานวันจันทร์วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30..

***กรุณาติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการเข้ารับการสัมภาษณ์งาน ที่ คุณณัฐธิดา เบอร์โทรศัพท์ 095-565-0535

อีเมล nuttida.p@hotmail.com

สัมภาษณ์ที่

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต สาขาเบตง

ที่อยู่ 66,68 ถนนสุขยางค์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 (ตรงข้ามดับเพลิง ทางเข้าเมืองเบตง)

เอกสารประกอบการสมัคร

Resume/ CV พร้อมรูปถ่ายขนาด 1.5 – 2 นิ้ว 1 รูป

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

หลักฐานการศึกษา และอื่นๆ (ถ้ามี)

Office Photos

*

Contact Us