Advance i services.Co.,Ltd 26 views

Follow

Advance i services.Co.,Ltd has posted 1 job

Sales Executive (Flexible)

Save
View more 3 สัปดาห์ ago

0 Review

Rate This Company ( No reviews yet )

Work/Life Balance
Comp & Benefits
Senior Management
Culture & Value

Advance i services.Co.,Ltd

(0)

Information Company

  • Total Jobs 1 Jobs
  • Category อื่นๆ
  • ติดต่อคุณ K.Chayapa
  • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
  • ที่อยู่ 25th Floor, 25 Bangkok Insurance Bldg.(BKI), South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok. 10120, Thailand.
  • รหัสไปรษณีย์ 10120
  • โทรศัพท์ 0657155893
  • Email support@advancedis.co.th

Something About Company

อะเสิร์ชเชอร์ เกิดจากแนวคิดของผู้บริหารยุคใหม่ที่เห็นถึงความสำคัญของโลกที่เปลี่ยนไป ซึ่ง ณ ปัจจุบันก็มีธุรกิจมากมายที่ไม่ประสบความสำเร็จเพียงเพราะก้าวตามธุรกิจคู่แข่งไม่ทัน ทั้งด้านกำลังคน เทคโนโลยี ระบบงานที่สั้นลง และการลงทุน ซึ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีผลจากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อะเสิร์ชเชอร์ จึงเล็งเห็นปัญหาเหล่านี้ว่าธุรกิจที่เกิดขึ้นมากมาย ณ ปัจจุบันยังขาดกำลังคนที่ดีและตรงสายอาชีพ ทำให้งานและคุณภาพที่ออกมาไม่สอดคล้อง ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนงานใหม่ จึงได้คิดไอเดียในการจัดทำเว็บไซต์เพื่อให้ผู้หางาน และบริษัทได้พบกับสิ่งที่ต้องการ ได้สิ่งที่ใช่ มีคุณภาพ ตรงความต้องการ และสร้างโอกาสให้ผู้หางานและบริษัทได้เติบโตทั้งทางตรงและทางอ้อม

Contact Us