คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 95 views

Follow

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ has posted 1 job

0 Review

Rate This Company ( No reviews yet )

Work/Life Balance
Comp & Benefits
Senior Management
Culture & Value

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

(0)

Information Company

  • Total Jobs 1 Jobs
  • Category ธุรการ
  • Full Address คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
  • ติดต่อคุณ อ.วีระยุทธ ศรีธุระวานิช
  • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
  • รหัสไปรษณีย์ 10330
  • โทรศัพท์ 0847549493
  • Email werayut.s@chula.ac.th

Something About Company

Contact Us