ขอนแก่นกรีนพาวเวอร์ จำกัด 581 views

Follow

ขอนแก่นกรีนพาวเวอร์ จำกัด has posted 2 jobs

พนักงาน Local

Save
View more 2 เดือน ago

0 Review

Rate This Company ( No reviews yet )

Work/Life Balance
Comp & Benefits
Senior Management
Culture & Value

ขอนแก่นกรีนพาวเวอร์ จำกัด

(0)

Information Company

  • Total Jobs 2 Jobs
  • ติดต่อคุณ จันทร์เพ็ญ นาโสม
  • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
  • ที่อยู่ 98 ม.9 ต.เก่างิ้ว อ.พล
  • จังหวัด ขอนแก่น
  • รหัสไปรษณีย์ 40120
  • โทรศัพท์ 087-6362333
  • Email atom-twins@hotmail.com

Something About Company

บริษัทฯประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากชีวมวล

Contact Us