กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ 184 views

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ has posted 1 job

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตรแบบครบวงจร เริ่มจากธุรกิจวิจัยและค้นคว้าพัฒนาพืชทางการเกษตร จนสามารถสร้างพืชเศรษฐกิจ ส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเชิงพาณิชย์ ผลิตชิ้นไม้สับ (Woodchip) โดยรับซื้อไม้จากเกษตรกร ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตเยื่อกระดาษ ธุรกิจผลิตไม้อัด (Hardboard) ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์ความงามจากข้าวไรซ์เบอรี่ ธุรกิจพลังงานมีโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งขนส่งทางบก ท่าเรือคลังสินค้า และเตรียมจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม Shaiyo Industrial Park (SIP)
Information
  • ติดต่อคุณ ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
  • ที่อยู่ อาคารชัยโย ทริปเปิ้ลเอ คลองสาน เลขที่ 1 ซอยเจริญรัถ 19 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
  • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ 10600
  • โทรศัพท์ 1735
  • Email shaiyoonline@gmail.com
Connect with us