เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย Promotion เรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย เรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย เป็นที่นิยมมากสำหรับผู้ที่ต้องการไปพัฒนาภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ในการทำงาน หรือ เพื่อเรียนต่อ ทาง www.educatepark.com จึงขอแนะนำเมืองหลัก ๆ ที่นักเรียนไทยนิยมไปเรียน และ โรงเรียนที่มีคุณภาพในแต่ละเมือง ซึ่งสามารถกดลิงค์อ่านต่อในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อไปยังหน้ารายละเอียดทั้งหมดได้

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

ข้อดีของการไป เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

  1. อากาศคล้ายคลึงกับประเทศไทย ยกตัวอย่างเมือง เพิร์ท ซึ่งมีอากาศ ไกล้เคียงกับประเทศไทยมาก
  2. ใช้เวลาการเดินทางจากประเทศไทยไม่นาน ประมาณ 6-9 ชั่วโมง ยกตัวอย่างเช่น เมือง เพิร์ธ เดินทางเพียง 6 ชั่วโมงครึ่ง
  3. ประเทศออสเตรเลีย จัดอยู่ในกลุ่ม ค่าครองชีพ ที่ไม่สูงมาก ประหยัดกว่า อเมริกา อังกฤษ และ เมืองในยุโรป
  4. การคมนาคมที่สะดวก ออสเตรเลีย มีระบบขนส่งสาธารณะคุณภาพระดับโลก การเดินทางสะดวก ไม่ว่าจะเป็น รถเมล์ รถไฟ เรือ รวมถึง เครื่องบินซึ่งราคาไม่แพงอีกด้วย
  5. ออสเตรเลีย มีนันทนาการ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นละครดนตรี ละครเวที บัลเลย์ อุปรากร คอนเสิร์ต และงานเทศกาลต่างๆ
  6. มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากกว่า 22,000 หลักสูตร จาก 1,100 สถาบันที่มีคุณภาพ
  7. สามารถทำงาน Part time ได้ ถึง 20 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์ โดยถูกต้องตามกฏหมาย
  8. ประเทศออสเตรเลีย เพรียบพร้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงาม สำหรับใครที่ชอบทะเล ประเทศออสเตรเลียมีชายหาดอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมี แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่น ภูเขา, ป่า และผู้คนท้องถิ่นของออสเตรเลียนั้น เป็นก็มิตรกับชาวต่างชาติมาก ๆ

หลักสูตรการภาษาที่ออสเตรเลีย

ออสเตรเลียนำเสนอหลักสูตรการเรียน ภาษาอังกฤษที่มีความหลากหลาย ซึ่งเหมาะ สำหรับความต้องการของทุกคน และยังมีความยืดหยุ่นโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนสมัครเข้าเรียนได้เกือบตลอดทั้งปี ระยะเวลาของแต่ละหลักสูตรมีความแตกต่างกันไป ตั้งแต่หลักสูตรที่ใช้เวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ ไปจนถึงหนึ่งปี และมีการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นในระดับพื้นฐานหรือระดับสูง

โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษจะแบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้

● หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
เน้นการพัฒนา ทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดและการฟัง

● หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (Intensive English)
หลักสูตรจะเหมือนกับ General English แต่จะมีจำนวนชั่วโมงเรียนที่มากกว่า เช่น 25 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์

● หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (English for Academic Purposes)
เน้นการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป
เช่น ระดับมหาวิทยาลัย หรือ ระดับการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ

● หลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทาง (English for Specific Purposes)
เน้นการสอนภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในสาขาอาชีพต่าง ๆ เฉพาะด้าน
เช่น การบิน, การโรงแรม เป็นต้น

● หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา
(Secondary School Preparation)
เน้นสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ นักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อออสเตรเลีย

● หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าทดสอบต่าง ๆ (Examination Preparation)
เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมสำหรับ นักเรียนที่จะสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ก่อน ที่จะเข้าศึกษาต่อสถานบันต่าง ๆ  ในประเทศออสเตรเลีย

ค่าใช้จ่ายสำหรับเรียนระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน คลิกที่นี่

Promotion เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

UWA Centre for English Language Teaching (UWA CELT) เป็นศูนย์การเรียนภาษาอังกฤษของ University of Western Australia ที่มี Ranking เป็นอันดับ 7 และอยู่ใน Group of Eight ของประเทศออสเตรเลีย อาจารย์ทุกคนมีความรู้ระดับปริญญาและมีคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนที่เข้มข้น ทำให้นักเรียนมีโอกาสที่จะพัฒนาพื้นฐานภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ศูนย์ภาษาจะจัดให้มีการสอบทุกวันศุกร์ ดังนั้นนักเรียนจะต้องมีความพร้อมและตั้งใจเพื่อทำคะแนนให้ได้ดี และพัฒนาภาษาอังกฤษขึ้นในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ CELT ยังมีเจ้าหน้าที่ซึ่งยินดีช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องในทางปฏิบัติ รวมถึงเรื่องการเรียนและวีซ่าด้วย

ตัวอย่างราคาค่าเรียนภาษาอังกฤษ 25 สัปดาห์

** ราคา Promotion จาก A$ 370/wk เหลือ  A$ 295/wk**

วันเริ่มเรียนของหลักสูตรในปี 2018

  • 8 Jan, 12 Feb, 26 Mar, 30 Apr, 11 Jun, 16 Jul, 27 Aug, 1 Oct, 12 Nov

ประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์

(AUD)

ค่าใช้จ่ายรวม

(AUD)

ค่าใช้จ่ายรวม

(บาท)

 ● ค่าสมัคร
200.00
5,400.00
 ● ค่าเล่าเรียน
295.00
7,375.00
199,125.00
 ● ค่าอุปกรณ์การเรียน ต่อเทอม
500.00
13,500.00
 ● Bank Fee (ค่าธรรมเนียมธนาคารฝั่งขารับที่ออสเตรเลีย)
30.00
810.00
 ● ค่าประกันสุขภาพ 8 เดือน
480.00
12,960.00
 ● Airport Pickup – คนมารับที่สนามบิน
130.00
3,510.00
 ● Homestay Placement (ค่าจัดหา)
265.00
7,155.00
 ● Home Stay With Meal (อยู่ขั้นต่ำ 4 สัปดาห์)
275.00
1,100.00
29,700.00
 ● ค่าธรรมเนียมขอ Visa A$560 (+2.5% Credit Card Fee)  574.00
15,498.00
 ● ค่าสแกนลายนิ้วมือที่ VFS
839.00
 ● ค่าตรวจสุขภาพเพื่อขอ Visa (BNH/ Bangkok Hospital) ชำระที่รพ.
3,100.00
 ● ตั๋วเครื่องบิน ไปเที่ยวเดียว โดยประมาณ(สามารถหาซื้อได้เอง)
23,000.00
รวม
314,597.00

*** อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทโดยประมาณ 27 บาท ต่อ 1 ออสเตรเลียนดอลลาร์ อย่างไรก็ตามการโอนเงินจะใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

 

ตัวอย่าง สถาบันชั้นนำในการเรียนภาษาที่ออสเตรเลีย ในแต่ละเมือง

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย – เมืองเมลเบิร์น

impact

 Impact English College

ตั้งอยู่ในใจกลางของเมลเบิร์นห่างจากสถานที่สำคัญต่างๆ เพียงไม่กี่นาที เช่น สถานี Southern Cross Station แห่งใหม่ ที่ได้รับรางวัลการออกแบบสถาปัตยกรรม, Telstra Dome สถานที่จัดการแข่งขันกีฬาและงานแสดงทางวัฒนธรรมที่สำคัญ, Rialto Tower หอคอยที่สามารถชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองเมลเบิร์นได้, Docklands ตึกริมน้ำที่ปรับปรุงใหม่, DFO เขตจับจ่ายซื้อของที่ที่มีร้านค้าจำหน่ายแฟชั่นล้ำสมัยมากมาย, แม่น้ำ Yarra River, ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และบาร์นำสมัยหลายร้าน, หอศิลป และพิพิธภัณฑ์, รถรางของเมืองเมลเบิร์น ซึ่งจะพาไปยังสถานที่ต่างๆในใจกลางเมืองเมลเบิร์น ทั้งยังวิ่งผ่านหน้าสถาบัน Impact อีกด้วย
website : www.impactenglish.com.au

ตัวอย่าง ค่าใข้จ่ายเรียนภาษาอังกฤษที่เมลเบิร์น 24 สัปดาห์

ประเภทค่าใช้จ่าย
Per week (AUD)
(AUD)
(Baht)
● ค่าสมัคร
200.00
5,400.00
● ค่าเล่าเรียน 280.00 6,720.00 181,440.00
● ค่าอุปกรณ์การเรียน 15.00
360.00
9,720.00
● Bank Fee (ค่าธรรมเนียมธนาคารฝั่งขารับที่ออสเตรเลีย)
30.00
810.00
● ค่าประกันสุขภาพ 8 เดือน (ประมาณ)
480.00
12,960.00
● Airport Pickup – คนมารับที่สนามบิน
160.00
4,320.00
● Homestay Placement – ค่าจัดหาที่พัก
250.00
6,750.00
● Homestay with meals (อยู่ขั้นต่ำ 4weeks)
295.00
1,180.00
31,860.00
● ค่าธรรมเนียมขอ Visa A$560 (+2.5% Credit Card Fee) 574.00
15,498.00
● ค่าสแกนลายนิ้วมือที่ VFS
839.00
● ค่าตรวจสุขภาพเพื่อขอ Visa (BNH/ Bangkok Hospital) ชำระที่รพ.
3,100.00
ตั๋วเครื่องบิน ไปเที่ยวเดียว ประมาณ(สามารถหาซื้อได้เอง)
23,000.00
รวม 295,697.00

*** อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทโดยประมาณ 27 บาท ต่อ 1 ออสเตรเลียนดอลลาร์ อย่างไรก็ตามการโอนเงินจะใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม : เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย