ชื่อตำแหน่ง :: Software Tester / QA

 

ลักษณะงาน ::

 • ศึกษาและออกแบบการทดสอบและแผนการทดสอบ Test Case, Test Script และ Test Plan สำหรับระบบงานไอทีของโครงการต่างๆ ให้มีความครอบคลุมทั้งในส่วนของ Function และ Non – Functional
 • ดำเนินการทดสอบและวิเคราะห์ผล ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพพร้อมให้บริการอย่างสมบูรณ์ตามที่ออกแบบไว้
 • ประสานงานและบริหารจัดการแผนงานให้มีความยืดหยุ่น ติดตามการเปลี่ยนแปลงระหว่างการดำเนินการที่อาจจะเกิดขึ้นได้
 • ศึกษาและพัฒนาความรู้ตนเองในเรื่องเทคโนโลยีและกระบวนการทางธุรกิจ Business Domain ที่ได้รับมอบหมายเพื่อสามารถพัฒนาตนเองสามารถให้คำปรึกษาแก่ทีมงานได้
 • เข้าใจข้อกำหนดความต้องการของระบบและการออกแบบของระบบ ได้แก่ หน้าจอใช้งาน, แผนผังการใช้งาน, แผนผังกิจกรรม, ฐานข้อมูล
 • มีส่วนร่วมในการตรวจทานข้อกำหนดความต้องการของระบบและการออกแบบของระบบ
 • จัดทำและอัพเดตเอกสารและสคริปต์สำหรับใช้ในการทดสอบระบบตามข้อกำหนดความต้องการของระบบและการออกแบบของระบบ
 • ทำการทดสอบระบบตาม requirement ได้แก่ Integration Test, System Integration Test, Compatibility Test, Performance Test, Load Test, Security Test
 • ระบุ วิเคราะห์และบันทึกข้อผิดพลาดของระบบเข้าสู่ระบบ JIRA
 • ช่วยสนับสนุนผู้พัฒนาระบบในการวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อผิดพลาดของระบบ
 • ประสานงานกับผู้ออกแบบระบบและผู้พัฒนาระบบในการหาวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ
 • ทดสอบข้อผิดพลาดที่ได้รับการแก้ไขแล้วและอัพเดตสถานะในระยะเวลาที่เหมาะสม

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านกระบวนการพัฒนาระบบงาน SDLC, Project Management, Application Development, CMMI, Agile (Optional)
 • มีทัศนะคติ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน เห็นความสำคัญของงานทดสอบระบบ รวมถึงการติดต่อประสานงานอื่นๆ ในทีม
 • เข้าใจการออกแบบเทสเคสและวิธีการในการทดสอบระบบที่เป็น web application และ mobile application
 • สามารถออกแบบเทสเคสและทำการทดสอบระบบได้
 • สามารถเขียน SQL statement และมีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลและ tool ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการออกแบบระบบแบบ Object Oriented
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน test tool และ automate test tool ได้แก่ JIRA / Blaze Meter / JMeter / Selenium / Load Runner / QTP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเข้าใจหรือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA / C# / Python /Ruby จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำการวิเคราะห์ระบบ พัฒนาซอฟต์แวร์และภาษา UML
 • หากมีประสบการณ์ทำ load test, stress test หรือ performance test อื่นๆได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ทางด้านทดสอบระบบงาน Tester หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหา (Analytical thinking & Problem Solving skill)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • หมวดหมู่งาน IT
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
 • จำนวนที่รับ(อัตรา) 2 คน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
 • เขตพื้นที่ พญาไท
 • แผนที่ TechBerry.Map2014.jpg
 • วิธีการรับสมัคร รับสมัครผ่าน Email: hr@techberry.co.th
ผู้หางานเท่านั้นที่สามารถสมัครงานนี้ได้
กดแชร์งานนี้
บริษัท เทคเบอร์รี่ จำกัด คือ บริษัทผลิต enterprise software product เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อระบบ โดยใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนา application ที่ทันสมัย เชื่อมต่อกับ application หรือ legacy systems ต่างๆ ขององค์กร
ข้อมูล
 • ติดต่อคุณ บริษัท เทคเบอร์รี่ จำกัด
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 33, ประดิพัทธ์
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10400
 • โทรศัพท์ 061-013-2737-38
 • Email hr@techberry.co.th
ติดตามข่าวสารเราได้ที่นี่
งานอื่นๆจาก บริษัท เทคเบอร์รี่ จำกัด