ชื่อตำแหน่ง :: Linux System Administrator

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการติดตั้ง OS การตรวจสอบและการปรับแต่งประสิทธิภาพของเครื่อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและดูแลระบบ Linux Operating System ได้
 • สามารถติดตั้ง Software ต่างๆ เช่น Apache, NginX, PostgresQL, Bit, etc
 • สามารถทำ OS hardening เพื่อทำให้ระบบมีความปลอดภัย
 • สามารถ config เกี่ยวกับ network
 • สามารถใช้ Bash ได้
 • มีประสบการณ์ในการใช้ shell scripts
 • สามารถ Complie source code บน Linux or Unix system ได้
 • สามารถ Manualy install application as service บน Linux or Unix ได้
 • สามารถ Customize Linux system ได้ Change boot logo
 • สามารถใช้ docker ได้
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • หมวดหมู่งาน IT
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
 • จำนวนที่รับ(อัตรา) 1 คน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
 • เขตพื้นที่ พญาไท
 • แผนที่ 1_TechBerry.Map2014.jpg
 • วิธีการรับสมัคร รับสมัครผ่าน Email: hr@techberry.co.th
ผู้หางานเท่านั้นที่สามารถสมัครงานนี้ได้
กดแชร์งานนี้
บริษัท เทคเบอร์รี่ จำกัด คือ บริษัทผลิต enterprise software product เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อระบบ โดยใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนา application ที่ทันสมัย เชื่อมต่อกับ application หรือ legacy systems ต่างๆ ขององค์กร
ข้อมูล
 • ติดต่อคุณ บริษัท เทคเบอร์รี่ จำกัด
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 33, ประดิพัทธ์
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10400
 • โทรศัพท์ 061-013-2737-38
 • Email hr@techberry.co.th
ติดตามข่าวสารเราได้ที่นี่
งานอื่นๆจาก บริษัท เทคเบอร์รี่ จำกัด