ชื่อตำแหน่ง :: Android Developer

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจภาษา Java, XML และหลักการ OOP
 • สามารถใช้งาน Android SDK, Eclipse และ DDMS ได้
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา Android Application เพื่อดึง remote data ผ่าน Web Service, REST, JSON หรือ Third-party libraries ได้
 • มีทักษะเกี่ยวกับ HTML และ JavaScript
 • มีทักษะเกี่ยวกับ SQL เช่น SQLite
 • มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันพัฒนาผลงานกับทีมงานให้เกิดขึ้นจริง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • หมวดหมู่งาน IT
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
 • จำนวนที่รับ(อัตรา) 2 คน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
 • เขตพื้นที่ พญาไท
 • แผนที่ 4_TechBerry.Map2014.jpg
 • วิธีการรับสมัคร รับสมัครผ่าน Email: hr@techberry.co.th
ผู้หางานเท่านั้นที่สามารถสมัครงานนี้ได้
กดแชร์งานนี้
บริษัท เทคเบอร์รี่ จำกัด คือ บริษัทผลิต enterprise software product เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อระบบ โดยใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนา application ที่ทันสมัย เชื่อมต่อกับ application หรือ legacy systems ต่างๆ ขององค์กร
ข้อมูล
 • ติดต่อคุณ บริษัท เทคเบอร์รี่ จำกัด
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 33, ประดิพัทธ์
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10400
 • โทรศัพท์ 061-013-2737-38
 • Email hr@techberry.co.th
ติดตามข่าวสารเราได้ที่นี่
งานอื่นๆจาก บริษัท เทคเบอร์รี่ จำกัด