ชื่อตำแหน่ง :: เจ้หน้าที่บุคคล

ลักษณะงาน

 • สำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาองค์กร
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
 • ดำเนินการจัดอบรมตามแผนการฝึกอบรม
 • ดูแลการประเมินผลฝึกอบรม จัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูลตามระบบงานคุณภาพ
 • ขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • นำส่ง แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • จำทำ/ปรับปรุงแก้ไข Action Plan และ KPI ประจำปี ของหน่วยงาน HR. เพื่อให้ทุกสาขานำไปดำเนินการ
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศ ชาย/หญิง (เพศชายต้อง ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น )
 • วุฒการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์,รัฐศาสตร์,การจัดการหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษาะในการติดต่อประสานงานทั้งภายใน และ ภายนอกองคค์กร

 

More Information

 • สาขาอาชีพ ฝ่ายบุคลล
 • ประเภทงาน งานประจำ (รูปแบบ นิติบุคคล เช่น บริษัท, หจก.)
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
 • เงินเดือน ตามตกลง
 • จำนวนที่รับ(อัตรา) 1 คน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน นนทบุรี
 • เขตพื้นที่ ปากเกร็ด
 • วิธีการรับสมัคร ส่งอีเมลล์ ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงานมาที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานใหญ่(ปากเกร็ด) หรือ โทร 062-597-3624
Only candidates can apply for this job.
Share this job
เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 1994 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท,  วัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองความต้องการ การขนส่งของลูกค้าในภาคแร่ธาตุ  และในปี 2003 บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) ได้ร่วม กับบริษัท เคมทรานส์ จำกัด ซึ่งมีความเป็นมืออาชีพด้านการขนส่ง สินค้าอันตราย ทั้งยังได้ขยายฐานลูกค้าไปในด้านเคมีและปิโตรเคมี บริษัท เกียรติธนาขนส่งฯ ได้รับการรับรองภายใต้ OHSAS 18001: 2007 และ ISO 9001: 2008 ในปี 2009 ต่อมาได้ยกทุนจดทะเบียน 220 ล้านบาท ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ของประเทศไทย โดยมี วิสัยทัศน์เราจะเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร และบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมพลังงาน เคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้เติบโตไปด้วยกัน สู่ความเป็นมาตรฐานระดับสากล เพื่อความมั่นคงทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
Information
 • ติดต่อคุณ ทิพวรรณ
 • ที่อยู่ 100 หมู่ 3 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด
 • จังหวัด นนทบุรี
 • รหัสไปรษณีย์ 11120
 • โทรศัพท์ 02-501-7330
 • Email tippawan@kiattana.co.th
Connect with us