ลักษณะงาน ::

 1. ปฏิบัติงานในพื้นที่การผลิตด้านการตรวจสอบคุณภาพตามแผนคุณภาพ (QP) และตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
 2. ปฏิบัติงานในพื้นที่การผลิตควบคุมด้านสุขลักษณะ GMP
 3. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ / สินค้า และที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ด้านกายภาพและลักษณะปรากฏ
 4. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานผลิตในพื้นที่การผลิต
 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 1. เพศ : ชาย, หญิง
 2. อายุ : 18 ปีขึ้นไป
 3. หากมีประสบการณ์ด้านงานควบคุมคุณภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • หมวดหมู่งาน Q.C/Q.A/ISO/ จ.ป
 • ประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัด ปี
 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • จำนวนที่รับ(อัตรา) 5 คน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน ปทุมธานี
 • เขตพื้นที่ ลำลูกกา (คลอง 12)
 • แผนที่ 27_Map-KFP.jpg
 • วิธีการรับสมัคร สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ผู้หางานเท่านั้นที่สามารถสมัครงานนี้ได้
กดแชร์งานนี้
บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์ (ไส้กรอก) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า พัฒนาและผลิตสินค้า ยกระดับความมีมาตรฐาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ มุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge) และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังมุ่งหวังให้สินค้าเป็นที่นิยม (Favorite) ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สโลแกน “อร่อยถูกปาก คุณภาพถูกใจ” และพร้อมพัฒนาทักษะการผลิตให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) และมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจในสินค้าขององค์กรมากที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจ (Mission) ขององค์กร
ข้อมูล
 • ติดต่อคุณ คุณทรงเกียรติ เนตรกุล
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 17/9 หมู่ที่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา
 • จังหวัด ปทุมธานี
 • รหัสไปรษณีย์ 12150
 • โทรศัพท์ 02-150-7885, 092-246-7884
 • Email human.kfp@gmail.com, hr@kfpfood.com
ติดตามข่าวสารเราได้ที่นี่