เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 209 views

ชื่อตำแหน่ง ::เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

ลักษณะงาน ::

 • ลงบัญชี ยื่นภาษีต่อสรรพากร จัดเตรียมเอกสารสำหรับผู้ตรวจสอบบัญชี
 • รับผิดชอบงานการเงิน (รับ-จ่าย)
 • จัดทำสรุปการเงินรายปี และรายกิจกรรมภายใต้โครงการต่างๆ
 • สนับสนุนงานธุรการ/ติดต่อประสานงาน
 • สนับสนุนการจัดประชุม/อบรม

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือ การเงิน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และทุ่มเทในการทำงาน
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/ต่างจังหวัดได้
 • หากมีประสบการณ์ทำงานบัญชีของมูลนิธิ /สมาคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

More Information

 • สาขาอาชีพ การเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัด ปี
 • เงินเดือน 10000-20000 บาท
 • จำนวนที่รับ(อัตรา) 1 คน
 • แนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม
 • สถานที่ปฏิบัติงาน นนทบุรี
 • เขตพื้นที่ กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามและเครือข่าย สำนักระบาดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000
 • วิธีการรับสมัคร ผู้ที่สนใจสามารถส่งหลักฐานการสมัคร และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามและเครือข่าย สำนักระบาดวิทยา โทร. 0 2590 1734-5 คุณธิดารัตน์ อนุรัตน์ อีเมล์ FETP.thailand1@gmail.com
Only candidates can apply for this job.
Share this job
ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอื่นๆ เป็นระยะ อาทิเช่น     การร่วมจัดหลักสูตรฝึกอบรม การดำเนินโครงการด้านระบาดวิทยากับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
Information
 • ติดต่อคุณ ปาจรีย์
 • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
 • ที่อยู่ กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามและเครือข่าย สำนักระบาดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000
 • จังหวัด นนทบุรี
 • รหัสไปรษณีย์ 11000
 • โทรศัพท์ 025901734-5ต่อ101
 • Email pajaree55@gmail.com