ชื่อตำแหน่ง ::

พนักงานฝ่ายบุคคล

ลักษณะงาน ::

1. ฝึกอบรมพนักงาน
2. ดูแล และ ควบคุมพนักงานให้อยุ่ในกฎระเบียบ
3. บริหารและจัดสรรบุคคลากร ภายในองค์กร
4. ตรวจสอบการทำงาน จัดระเบียบการทำงาน บุคคล ตาม Work process
5. ประสานงานภายในองค์กร

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

1. มีทักษะในการสื่อสาร และจิตวิทยาในการสื่อสาร
2. มีชัดเจน ในการสื่อสาร
3. มีมนุษยสัมพันธ์
4. มีทัศนคติที่ดี รักองค์กร
5. เป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดี
6. มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน มีความรู้และเข้าใจเรื่องแรงงานสัมพันธ์และพื้นฐานงานบริหารบุคคล สามารถถ่ายทอดนโยบายบริหารสู่ บุคลากร

 

More Information

 • หมวดหมู่งาน ฝ่ายบุคลล/เลขานุการ
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
 • เงินเดือน ตามตกลง
 • จำนวนที่รับ(อัตรา) 1 คน
 • รายได้อื่นๆ 1. Incentive 2. BONUS 3. ปรับเงินเดือนประจำปี 4. สวัสดิการสงเราะห์บิดา , มารดา , บุตร
 • สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
 • เขตพื้นที่ เขตบางขุนเทียน
 • แผนที่ 5_map-new-office-Fukuzaan.jpg
 • วิธีการรับสมัคร ด้วยตนเอง
Only candidates can apply for this job.
Share this job
เป็นบริษัท นำเข้า และ จำหน่ายเครื่องจักร จากประเทศไต้หวัน รับติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักร ประเภท CNC Machining Center , EDm , Wirecut , superdrill ฯลฯ
Information
 • ติดต่อคุณ สุดารัตน์ มณีพันธ์
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 599 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10150
 • โทรศัพท์ 02-4171145-6
 • Email sudarat@fukuzaan.com
Connect with us