ลักษณะงาน ::

 1. การวางแผนการผลิต
  – ประมาณการยอดการผลิต
  – วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคนและวัตถุดิบ
 2. การควบคุมการผลิต
  – กำหนดตารางการผลิต
  – ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต
 3. การบริหารความปลอดภัย
  – วางแผน ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน
 4. การจัดการทั่วไป
  – ดูแลระบบบริหารคุณภาพต่างๆ
  – ดูแลการบริหารงานบุคคล
  – วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 1. เพศ : ชาย, หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 2. มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้านการผลิตอาหาร , แปรรูปอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ ( ไส้กรอก ) ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 3. สามารถเรียนรู้ระบบงานได้เร็ว สามารถตามเทคโนโลยีและโชลูชั่นใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี
 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน ได้ในระดับดี
 5. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • หมวดหมู่งาน ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ที่ปรึกษา
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี
 • เงินเดือน ตามตกลง
 • จำนวนที่รับ(อัตรา) 1 คน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน ปทุมธานี
 • เขตพื้นที่ ลำลูกกา (คลอง 12)
 • แผนที่ 25_Map-KFP.jpg
 • วิธีการรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครผ่านทาง E-mail : human.kfp@gmail.com, hr@kfpfood.com
ผู้หางานเท่านั้นที่สามารถสมัครงานนี้ได้
กดแชร์งานนี้
บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์ (ไส้กรอก) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า พัฒนาและผลิตสินค้า ยกระดับความมีมาตรฐาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ มุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge) และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังมุ่งหวังให้สินค้าเป็นที่นิยม (Favorite) ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สโลแกน “อร่อยถูกปาก คุณภาพถูกใจ” และพร้อมพัฒนาทักษะการผลิตให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) และมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจในสินค้าขององค์กรมากที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจ (Mission) ขององค์กร
ข้อมูล
 • ติดต่อคุณ คุณทรงเกียรติ เนตรกุล
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 17/9 หมู่ที่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา
 • จังหวัด ปทุมธานี
 • รหัสไปรษณีย์ 12150
 • โทรศัพท์ 02-150-7885, 092-246-7884
 • Email human.kfp@gmail.com, hr@kfpfood.com
ติดตามข่าวสารเราได้ที่นี่