ลักษณะงาน ::

 1. ควบคุมเครื่องจักรในโรงงานให้มีประสิทธิภาพ
 2. วางแผนและควบคุมการซ่อมบำรุง ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า และเครื่องจักรภายในโรงงานทั้งหมด
 3. ให้ความรู้และพัฒนาทีมงาน ให้มีประสิทธิภาพ
 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 1. เพศ : ชาย, หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล เครื่องยนต์ และมีใบ กว.
 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานซ่อมบำรุงอาคารสำนักงานอย่างน้อย 5 ปี
 4. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในงานช่าง เช่นไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบสาธารณูปโภค
 5. ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน วันหยุดอาจไม่ตรงเสาร์ – อาทิตย์
 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • หมวดหมู่งาน ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ที่ปรึกษา
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี
 • เงินเดือน ตามตกลง
 • จำนวนที่รับ(อัตรา) 1 คน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน ปทุมธานี
 • เขตพื้นที่ ลำลูกกา (คลอง 12)
 • แผนที่ 23_Map-KFP.jpg
 • วิธีการรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครผ่านทาง E-mail : human.kfp@gmail.com, hr@kfpfood.com
ผู้หางานเท่านั้นที่สามารถสมัครงานนี้ได้
กดแชร์งานนี้
บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์ (ไส้กรอก) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า พัฒนาและผลิตสินค้า ยกระดับความมีมาตรฐาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ มุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge) และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังมุ่งหวังให้สินค้าเป็นที่นิยม (Favorite) ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สโลแกน “อร่อยถูกปาก คุณภาพถูกใจ” และพร้อมพัฒนาทักษะการผลิตให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) และมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจในสินค้าขององค์กรมากที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจ (Mission) ขององค์กร
ข้อมูล
 • ติดต่อคุณ คุณทรงเกียรติ เนตรกุล
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 17/9 หมู่ที่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา
 • จังหวัด ปทุมธานี
 • รหัสไปรษณีย์ 12150
 • โทรศัพท์ 02-150-7885, 092-246-7884
 • Email human.kfp@gmail.com, hr@kfpfood.com
ติดตามข่าวสารเราได้ที่นี่