ชื่อตำแหน่ง ::

ผู้จัดการขาย/การตลาด

ลักษณะงาน ::

 • เกี่ยวกับให้บริการงานดูแลควบคุมด้วยระบบออนไลน์และตรวจสอบของหม้อไอน้ำและภาชนะความดัน
 • เพื่อความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นสูง
 • ขอบข่ายงานวางแผนการขาย/เข้าพบลุกค้าหน่วยงานอุตสาหกรรม/สร้างยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศชาย-หญิง วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
 • สาขาด้านเครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องยนต์/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความกระตือรือร้น สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ จัดงานนิทรรศการ/จัดทำนิตยสาร
 • มีภาวะความเป็นผู้นำสูง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • หมวดหมู่งาน ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ที่ปรึกษา
 • ประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัด ปี
 • เงินเดือน ตามตกลง
 • จำนวนที่รับ(อัตรา) 1 คน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
 • เขตพื้นที่ 719 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 21 ยูนิต บี ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
 • วิธีการรับสมัคร ติดต่อคุณเพ็ญแข เลิศรัตนชัย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบุคคล เบอร์โทร 02-7171297-9 หรือสมัครด้วยตัวเอง เลขที่ 719 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 21 ยูนิต บี ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310 ส่งใบสมัครงาน E-MAIL : pen.khae.khae@gmail.com
 • งานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว
กดแชร์งานนี้
บริษัท จี เอ็น จี กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2015 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจส่งออกนำเข้า และเป็นตัวแทนการค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์ บริษัท จี เอ็น จี กรุ๊ป จำกัด มีบริษัทในเครือประกอบด้วย บริษัท GNG international จำกัด , บริษัท ทีจีอี อิเล็คทริค จำกัด และสมาคมการค้าหม้อไอน้ำและภาชนะความดัน
ข้อมูล
 • ติดต่อคุณ ติดต่อคุณเพ็ญแข เลิศรัตนชัย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบุคคล เบอร์โทร 02-7171297-9 หรือสมัครด้วยตัวเอง เลขที่ 719 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 21 ยูนิต บี ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310 ส่งใบสมัครงาน E-MAIL : pen.khae.khae@gmail.com
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ เลขที่ 719 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 21 ยูนิต บี ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10310
 • โทรศัพท์ 02-7171297-9
 • Email pen.khae.khae@gmail.com , gnggroup.2015@gmail.com
ติดตามข่าวสารเราได้ที่นี่