งานราชการ

Latest Jobs

รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักธรณีวิทยา นักวิชาการทรัพยากรธรณี ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ด้านระบบสารสนเทศ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์)

M&E staff ผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล (ลูกจ้างชั่วคราวเงินเดือน 15000 ถึง 20000)

Data officer ผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการข้อมูลวัณโรค (ลูกจ้างชั่วคราวเงินเดือน 15000 ถึง 20000)

นักวิทยาศาสตร์

ค้นหางาน