งานประจำ (รูปแบบ นิติบุคคล เช่น บริษัท, หจก.)

Latest Jobs

Technical sale representative

Sales & Educational Countsellor/พนักงานขาย และเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา

เจ้าหน้าที่บัญชี จังหวัดสงขลา

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ (รถใหญ่,รถยนต์ทั่วไป)

เจ้หน้าที่ธูรการบุคคล

Assistant to MD

ช่างกลึงและมิลลิ่ง

ช่างเชื่อม

ค้นหางาน