เลขานุการ

Latest Jobs

่JIAJIE ENTERPRISE COMPANY LIMITED

เลขานุการเเละผู้เชี่ยวชาญงานพิมพ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/ธุรการ (HR+Admin)

บรรจุภัณฑ์

พนักงานธุรการ (Administrative Officer)

เลขานุการ 1 ตำแหน่ง

ค้นหางาน