ช่างเทคนิค

Latest Jobs

English-Thai trainee translator (Full-time job)

รับสมัครพนักงานช่างไฟฟ้า – ซ่อมบำรุง

ช่างกลโรงงาน/ช่างคุมเครื่องจักร

รับสมัครช่างเดินสายแลน สายไฟเบอร์ ติดตั้งกล้อง CCTV

รับสมัครพนักงานเจียร

รับสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต/ช่างกลึง/CNC/MC/WC/EDM

ค้นหางาน