งานโรงงาน สายการผลิต

Latest Jobs

ช่างกลึงและมิลลิ่ง

ช่างเชื่อม

พนักงานทั่วไป

ช่างพิมพ์สติกเกอร์ม้วน / ช่างพิมพ์ออฟเซท

ควบคุมเครื่องจักรและการผลิตภายในโรงงาน

พนักงานขับรถส่งของ

ช่างเชื่อม

ช่างไฟฟ้า

ค้นหางาน