การท่องเที่ยว

Latest Jobs

พนักงานขับรถตู้ (นำเที่ยว) 5 ตำแหน่ง

พนักงาน OP Reservation (ภาษาจีน)

พนักงานต้อนรับภาษาญี่ปุ่น / Guest Service Agent Japanese Speaking

พนักงานต้อนรับ / Receptionist / Guest Service Agent

Bartender / พนักงานผสมเครื่องดื่ม

พนักงานเสริฟ Waiter

Manager Operations & Logistics

Manager Product and Marketing

Manager Finance, Accounting and General Affairs Manager

Inbound Operation

ค้นหางาน