โอ้วเจ็งฮวด 114 views

โอ้วเจ็งฮวด has posted 1 job

โอ้วเจ็งฮวด

ร้าน โอ้ว เจ็ง ฮวด ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2519  เพื่อดำเนินการ และให้บริการด้านการนำเข้า และจัดจำหน่าย อุปกรณ์ไฮโดรลิค ปั้ม คอนโทรน วาวล์ มอเตอร์ไฮโดรลิค กระบอกไฮโดรลิค เพาเวอร์ยูนิค อะไหล่รถแทรกเตอร์ รถยก และเครื่องทุ่นแรงต่างๆ รับสมัคร เสมียน ธุรการ 1 อัตรา คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาวุฒิ ปวส. แผนกคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง อายุ 20 – 35 ปี
 • มีความสามารถในจากจดบันทึก ทำสต๊อกสินค้า และงานธุรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  หลักฐานการสมัคร
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
  ส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ ร้านโอ้วเจ็งฮวด 99/99  หมู่ที่ 6 ถ.บางนาตราด กม.33(ขาออก) ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
Information
 • ติดต่อคุณ เอมอร
 • ลักษณะธุรกิจ กิจการห้างหุ้นส่วน
 • ที่อยู่ ร้านโอ้วเจ็งฮวด 99/99  หมู่ที่ 6 ถ.บางนาตราด กม.33(ขาออก) ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
 • จังหวัด สมุทรปราการ
 • รหัสไปรษณีย์ 10560
 • โทรศัพท์ 081-646-7945
Connect with us