โรงเรียนถลางวิทยา 305 views

โรงเรียนถลางวิทยา has posted 2 jobs

โรงเรียนถลางวิทยา

โรงเรียนถลางวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชน เปิดสอนระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-6
Information
  • ติดต่อคุณ ผอ.วชิระ
  • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
  • ที่อยู่ ม.1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง
  • จังหวัด ภูเก็ต
  • รหัสไปรษณีย์ 83110
  • โทรศัพท์ 089-8730450
  • Email kinju_jang@hotmail.com