โรงเรียนถลางวิทยา 44 views

โรงเรียนถลางวิทยา ได้ลงประกาศ 2 งาน

โรงเรียนถลางวิทยา

โรงเรียนถลางวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชน เปิดสอนระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-6
ข้อมูล
  • ติดต่อคุณ ผอ.วชิระ
  • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
  • ที่อยู่ ม.1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง
  • จังหวัด ภูเก็ต
  • รหัสไปรษณีย์ 83110
  • โทรศัพท์ 089-8730450
  • Email kinju_jang@hotmail.com