พาดาโซ่ พัส จำกัด 115 views

Follow

This company has no active jobs

0 Review

Rate This Company ( No reviews yet )

Work/Life Balance
Comp & Benefits
Senior Management
Culture & Value

พาดาโซ่ พัส จำกัด

(0)

Information Company

  • Total Jobs 0 Jobs
  • ติดต่อคุณ พิพัฒน์ จันทรังษี
  • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
  • ที่อยู่ 169/8 โครงการสตาร์เอวีนิว5 ม.4 ต.สันผักหวาน อ.หางดง
  • จังหวัด เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ 50230
  • โทรศัพท์ 0814249462
  • Email padasopus_mkt@hotmail.com

Something About Company

PADASO PUS CO., LTD.

ประวัติความเป็นมาของ “PADASO”

เมื่อปีพ.ศ.2550 เป็นบริษัทประกอบธุรกิจขายส่งประเภทธุรกิจอาหารเสริมและเครื่องสำอางค์ ต่อมาปีพ.ศ.2551 ได้ทำการจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาที่มีชื่อว่า“ร้านไทยฟรีดอมช็อป” จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางค์ให้กับลูกค้าขายส่งทั่วประเทศทั่วทุกภูมิภาคที่เป็นร้านขายส่งประเภทอาหารเสริมและเครื่องสาอางค์

1 ปีผ่านไปได้ทาการเปิดสาขาแรกที่“เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่” หลังจากนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้รวมสาขาทั้งหมดที่เป็นของครอบครัวทั้งสิ้น 27 สาขาและได้ดาเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่มีชื่อว่า “บริษัทพาดาโซ่พัส จำกัด” เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมพ.ศ.2556

“โดยทางบริษัทฯมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิต สินค้าที่มีคุณภาพที่ดีอย่างแท้จริงเพื่อต้องการให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่เห็นผลจริงภายใต้ราคาที่ผู้บริโภคทุกระดับสามารถเอื้อมถึงได้เราคัดสรรโรงงานที่ดีที่สุดของเมืองไทยที่ได้รับมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ”

Contact Us