บริษัท แอ็ดแวนเทช จำกัด 122 views

บริษัท แอ็ดแวนเทช จำกัด has posted 2 jobs

บริษัท แอ็ดแวนเทช จำกัด

บริษัท แอ็ดแวนเทช จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ให้บริการในด้านการตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบโรงงาน การตรวจประเมินการผลิตเบื้องต้น การตรวจสอบระหว่างการผลิต การตรวจสอบขั้นสุดท้ายโดยการสุ่มตรวจและการตรวจสอบ ควบคุม การบรรจุก่อนโหลดสินค้าขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ขยายการให้บริการไปถึงการให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมในเรื่องระบบบริหารงานคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่กำหนด บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น ที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้นำเข้าให้มีความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดและเกณฑ์ที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง เรามีความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อทำงานและดูแลผลประโยชน์ของท่านและนอกจากรายงานผลการตรวจสอบที่ครอบคลุมรายละเอียดต่างๆ ตามที่ท่านต้องการ เรายังนำเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์เพิ่มเติม เช่น รูปถ่าย ตัวแปรต่างๆ ที่นำมาซึ่งข้อผิดพลาด ระบุถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา อีกทั้งยังนำเสนอวิธีและกลยุทธ์ที่จะปรับปรุงการผลิตโดยรวมให้ดีขึ้น
Information
  • ติดต่อคุณ ปฏิมาภรณ์ มธุเดช
  • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
  • ที่อยู่ 801/301 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต. คูคต อ. ลำลูกกา
  • จังหวัด ปทุมธานี
  • รหัสไปรษณีย์ 12130
  • โทรศัพท์ 029925330
  • Email patimaporn@advantage.co.th
Connect with us