บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 215 views

บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ได้ลงประกาศ 4 งาน

บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอสท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินงานก่อสร้าง, จำหน่ายหิน – ทราย จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ และแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ซึ่งได้ดำเนินงานมาเป็นเวลานานแล้ว และมีความต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงาน ซึ่งทุกตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกจะได้ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ หรือบริษัทในเครือ  
ข้อมูล
  • ติดต่อคุณ คุณคณิศร พุทธจันทร์ (วัฒน์)
  • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
  • ที่อยู่ ตั้งอยู่เลขที่ 319 หมู่ 5 ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
  • จังหวัด เชียงราย
  • รหัสไปรษณีย์ 57000
  • โทรศัพท์ 053-700-889 ต่อ 0 หรือ 105
  • Email recruitment8711@gmail.com