บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด 100 views

This company has no active jobs

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

บริษัท  วาล์วน้ำไทย  จำกัด  เป็นผู้นำด้านการผลิตและการจำหน่ายอุปกรณ์ประปาและประตูน้ำเหล็กหล่อและเหล็กหล่อเหนียว  ให้กับการประปานครหลวง  การประปาภูมิภาค  และผู้รับเหมาการวางท่อ ฯลฯ บริษัทฯ  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี  2517   บนพื้นที่กว่า 60  ไร่  ริมถนนพระราม 2  มีสาขาจำนวน  2  สาขา  ด้วยประสบการณ์กว่า  43  ปี  บริษัท  วาล์วน้ำไทย  จำกัด  มีความมุ่นมั่นในการควบคุมคุณภาพการผลิต  การจำหน่าย  และการบริการให้ได้ตามมาตรฐานเพื่อมุ่งไปสู่ตลาดสากล  และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ  บริษัทฯ  จึงมีความยินดีเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้  ความสามารถ  และนักศึกษาจบใหม่   ได้เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ  โดยสามารถเข้าชมข้อมูลบริษัทฯ  เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  " WWW.WVT.CO.TH "
Information
  • ติดต่อคุณ คุณวรางคณา ยืนยง (คุณแนน)
  • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
  • ที่อยู่ เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
  • จังหวัด สมุทรสาคร
  • รหัสไปรษณีย์ 74000
  • โทรศัพท์ 034-823150-4 , 083-9892068
  • Email hrwvt@hotmail.com
Connect with us