บริษัท จี แกรททิจูด จำกัด 110 views

บริษัท จี แกรททิจูด จำกัด has posted 2 jobs

บริษัท จี แกรททิจูด จำกัด

 1. ตำแหน่ง : Programmer / Senior Programmer จำนวน : 2  ตำแหน่ง ลักษณะงาน : ออกแบบและพัฒนาระบบงานซอฟต์แวร์ด้านการเรียนการสอนออนไลน์ ศึกษาและพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตรงเวลา ภายใต้งบประมาณที่กำหนด ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้สามารถดำเนินงานพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราเงินเดือน : 20,000-30,000 บาท ตามประสบการณ์ คุณสมบัติ :
 • ปวส.,ปริญญาตรี  สาขา Computer Engineering, Software Engineering, Computer Science, IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 0 - 3 ปี
 • มีประสบการณ์การใช้งาน PHP, Web Service, SQL command
 • มีความความรู้และความสามารถในการเขียน HTML , HTML5 , CSS ,CSS3 ,XML, JavaScript, jOuery, AJAX
 • มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างของ Database เช่น MySQL MSSQL SQLite เป็นต้น
 • มีความรู้เกี่ยวการการสร้าง online portals ,web applications, eCommerce และ mobile application
 • มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ตลอดจนหาแนวทางในแก้ไขปัญหา
 • สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตาม commitment ที่ตกลงกัน
 • มีทักษะในการสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
วิธีการสมัคร :
 • ส่งประวัติ พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน โดยระบุตำแหน่งที่สนใจ และเงินเดือนที่คาดหวังมาที่
  • E-mail: thanyada.n@gmail.com  โทร.               ในวัน และเวลาราชการ
Information
 • ติดต่อคุณ บารณีย์
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ บริษัท จี แกรททิจูด จำกัด เลขที่ 111/250 หมู่ 9 โครงการภัทรโมทาวน์ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 19 (ตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ) ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
 • จังหวัด นนทบุรี
 • รหัสไปรษณีย์ 11120
 • โทรศัพท์ 0972125685
 • Email rcheewaonline@gmail.com
Connect with us