บริษัทพีอาร์ที เอ็กเซคคูทีฟ จำกัด 93 views

บริษัทพีอาร์ที เอ็กเซคคูทีฟ จำกัด ได้ลงประกาศ 5 งาน

บริษัทพีอาร์ที เอ็กเซคคูทีฟ จำกัด

ให้บริการขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสาร (Baggage Services) ให้บริการคัดแยกสัมภาระ (Foreman Sorting) และทำความสะอาดภายในห้องโดยสาร (Cabin Cleaning) รวมทั้งการให้บริการอื่น ๆ ภายในท่าอากาศยาน ซึ่งมีสำนักงานให้บริการ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่, ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย, ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
ข้อมูล
  • ติดต่อคุณ เสาวลักษณ์
  • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
  • ที่อยู่ 118/1 ถ.วิภาวดีรังสิต
  • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ 10900
  • โทรศัพท์ 0873927446 , 0945519033
  • Email atitaya.p@prtexecutive.co.th