งานทั้งหมด

งานล่าสุด

พนักงานคลังสินค้า(ชาย)

ช่างเทคนิคดูแลติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์

Marketing executive

รับสมัคร ธุรการฝ่ายอาคาร ประจำอาคาร

รับสมัคร ช่างเทคนิค ประจำอาคาร

พนักงานคุมสต๊อคประจำโรงงาน

เปิดรับสมัครพนักงาน ติดตามทวงถามหนี้สิน ชาย/หญิง จำนวนหลายอัตรา วุฒิม.3 ขึ้นไป

พนักงานการเงิน (ภาษาจีน)

Business Analyst

Customer Service (ภาษาจีน)

ค้นหางาน